สวนพันธุ์ไม้เสาวลักษณ์
ถ.เลี่ยงเมือง (ข้างไปรษณีย์วนารมย์) ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร 081 9550095
Email: shop@ubongarden.com

[contact-form-7 id=”5″ title=”Contact form 1″]